Verktyg


Vårt mål är att alltid leverera strategier och handlingsplaner som gör skillnad på riktigt. Därför har vi under de senaste åren utvecklat en verktygslåda med varumärkesverktyg och kommunikationsverktyg som vi använder oss av i våra workshops.

Under 2013 har vi utvecklat våra verktyg och tagit fram självinstruerande versioner för dig som leder varumärkesprojekt eller annat kommunikationsarbete i en arbetsgrupp. Varumärkesverktygen och kommunikationsverktygen gör det lättare för dig att leda arbetet och du får fram konkreta handlingsplaner som gör nytta i praktiken. Rekommenderas för t.ex chefer som arbetar med att formulera en vision eller en värdegrund. Eller kommunikatörer som behöver stöd för att aktivera en varumärkesplattform, implementera varumärket eller kommunicera i sociala medier (Läs mer nedan).

 

Varumärkesverktygen


Dessa verktyg baseras på Trädet™, Kreafons modell för att formulera en modern varumärkesplattform. Metoden omfattar fyra verktyg och kan användas för produktvarumärken, företagsvarumärken, platsvarumärken och arbetsgivarvarumärken (employer branding).

Visionsverktyget
Innehåller mallar och övningar för:

 • Nulägesanalys
 • Affärs-/verksamhetsidé
 • Affärsmål
 • Visionsformulering

Värdegrundsverktyget
Innehåller mallar och övningar för:

 • Identitet (vad man är)
 • Värdegrund  (grundläggande värderingar)
 • Kärnvärden  (ledord)


Löftesverktyget
Innehåller mallar och övningar för:

 • Varumärkeslöftet


Positioneringsverktyget
Innehåller mallar och övningar för:

 • Profil (vad man vill vara)
 • Image (hur andra ser på er)
 • Positionering (i jämförelse med konkurrenter)

 

Kommunikationsverktygen


Dessa verktyg används för att aktivera en varumärkesplattform eller för att kommunicera specifika budskap, projekt eller kampanjer. Verktygen hjälper dig att gå från ord till handling och mynnar ut i konkreta handlingsplaner.

Implementeringsverktyget
Innehåller mallar och övningar för:

 • Implementera varumärket (eller ett budskap) internt
 • Definition av interna målgrupper
 • Budskapsplattform
 • Kanalval

Uttrycksverktyget
Innehåller mallar och övningar för:

 • Extern kommunikationsstrategi
 • Definition av tänkta målgrupper
 • Budskapsplattform
 • Kanalval

 

Sociala medier-verktyget
Innehåller mallar och övningar för:

 • Strategi för sociala medier (tänkta målgrupper, budskap och kanaler)
 • Struktur för att samordna kanaler
 • Rutiner för operativt arbete

 

Dialogverktyget
Innehåller mallar och övningar för:

 • Att förhålla sig till omgivningens kommunikation (i sociala medier)
 • Att hantera egen inofficiell kommunikation
 • Tonalitet och dialoger i sociala medier

 

 

Så kan du använda verktygen


Verktygen kan användas med eller utan Kreafon som workshopledare och strategikonsult. De självinstruerande verktygen består av:

 1. Vägledning, inspiration och instruktioner för den som ska leda arbetet.
 2. Powerpointpresentation av metoden för arbetsgruppen.
 3. Arbetsdokument med arbetsblad, mallar, checklistor och övningar.

Välj det eller de verktyg som din organisation behöver. Köparen har sedan full rätt att anpassa, sprida och använda verktygen internt under obegränsad tid. Läs mer om verktygen i vår broschyr (pdf) och kontakta oss på Kreafon för mer information, tel. 031-708 99 25.