• Smart kommunikation
    i en digital värld!

Kreafon är ett kunskapsföretag med fokus på strategier för varumärket, sociala medier och digital kommunikation. Sedan 2001 har vi stärkt kommunikationsförmågan hos både företag och offentliga verksamheter inom en rad branscher och områden.

Vårt kontor finns i Göteborg och här håller vi de flesta av våra öppna kurser.

Företagsinterna föreläsningar, workshops och utbildningar håller vi runt om i hela Sverige.

Rakt på sak, konkret och användbart. Så ska våra strategier, utbildningar och produkter vara.

Endast det bästa är gott nog, och du kan lita på att vi kan vår sak.

 

Vår filosofi är att företag och organisationer skapar den bästa kommunikationen på egen hand. En extern konsult kan aldrig skapa ett starkt varumärke åt er.

Därför gör vi inte jobbet åt dig – vi ger dig bästa tänkbara förutsättningar.

Vi förser dig och dina kolleger med rätt strategier, kunskaper och verktyg. Så att ni kan göra det ni är bäst på.

 

Vår historia

2001 – Kreafon startas av Lena Leigert, art director och kommunikationsstrateg, under devisen ”reklam och information för tryckta och digitala medier”.

En Krea-fon är en kreativ problemlösare och de första åren är Kreafon en fullservicebyrå. Första kontoret ligger i Fredriksdal i Göteborg.

Vi utvecklar en egen metod för varumärkesutveckling – TrädetTM.

Successivt utvecklas Kreafon till en strategisk kommunikationsbyrå, med fokus på varumärkesfrågor och kommunikation i digitala kanaler.

2008 – Kreafon börjar arbeta med sociala medier och startar upp Kreafonbloggen som kommer att bli Sveriges största företagsblogg i sin genre. Skepsis gentemot de nya digitala kanalerna bemöter vi med seminarier på kontoret på Kyrkogatan i Göteborg. Det blir startskottet för vår kursverksamhet.

2009 – Kreafon ger ut den första boken om sociala medier och marknadsföring i Sverige. Boken blir snabbt en bestseller. Under åren som följer släpper vi fler böcker och föreläser runt om i Sverige. Kursverksamheten ökar liksom de strategiska uppdragen kring varumärke, PR och sociala medier.

2016 – Kreafon flyttar till egendesignade lokaler på Norra Ågatan. Kostymen ”strategisk kommunikationsbyrå” har blivit för trång. Istället fokuserar vi på vår absoluta styrka – strategisk expertis inom varumärke och digital kommunikation. Kärntruppen är liten och vi samarbetar med noggrant utvalda specialister.

Idag är Kreafon ett kunskapsföretag som erbjuder paketerad expertis i form av strategiskt stöd, böcker, utbildningar, verktyg med mera. Allt för att stötta företag och organisationer – och bana väg för starkare varumärken och lönsam digital kommunikation.

kundlogos_hemsidan_161116

Nyheter

Ja tack, skicka mig information om Kreafons kommande utbildningar och andra nyheter.

Kontakta mig!