• Nu har Got Event rätt strategi för framtiden

En ny organisation och framåttänk blev startskottet för ett gediget varumärkesarbete på Got Event. Ett varumärkesarbete som ska stötta såväl affärsutveckling, medarbetarutveckling och kommunikation. Här är en sammanfattning av hur resan började.

Bakgrund

Got Event är Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag, de driver tio arenor i Göteborg, från jättar som Ullevi och Scandinavium till mindre som Wallenstamshallen.

Under många år drevs arenorna relativt åtskilt från varandra, men nu fanns en önskan att förtydliga samspelet mellan arenavarumärkena under paraplyet Got Event. Dessutom med koppling till det egna evenemanget Gothenburg Horse Show.

Ett Got Event” var utgångspunkten när vi inledde vårt strategiska arbete.

Vårt uppdrag

 • Tydliggöra vad Got Event är och gör, idag och imorgon
 • Ta fram en varumärkesstrategi/hierarki för Got Event och arenavarumärkena
 • Öka vi-känslan och stoltheten internt
 • Skapa förutsättningar för att göra Got Event tydligare och mer känt, i Göteborg och för arrangörer
 • Lägga grunden för en givande marknadsföring och kommunikation

Så här gjorde vi

Vi identifierade utmaningarna, tog fram en övergripande strategi för arbetet och projektledde uppdraget i sin helhet.

Ett hundratal medarbetare involverades och deltog på föreläsningar och workshops, och ett antal arbetsmöten genomfördes med VD och ledningsgrupp.

Den slutliga varumärkesplatformen sammanställde vi i samråd med ledningsgrupp och styrelse.

Parallellt med varumärkesarbetet pågick en omorganisering med en övergång till nya affärsområden och arbetsprocesser.

Omfattning

Vårt arbete omfattade bland annat:

 • Varumärkeshierarki (struktur för alla varumärken)
 • Visionsformulering
 • Ledord
 • Värdegrund
 • Varumärkeslöfte
 • Varumärkesplattform
 • Kommunikationsplattform
 • Styrdokument för intern implementering
 • Förstudie inför ny grafisk profil

Arbetet i korthet

Av flera anledningar var det givet att involvera både ledningsgrupp, chefer och medarbetare redan från start.

Tillsammans med ledningsgruppen och utifrån ägardirektivet formulerade vi om affärsidén, och små detaljer fick stor betydelse.

Ledorden som formulerades var ett direkt resultat av medarbetarnas arbete, kombinerat med ledningsgruppens visioner framåt. Dessa ord – Glädje, Tillsammans, Omtanke och Kreativitet – är nu vägledare i vardagen och ligger till grund för chefs- och medarbetarutveckling. De är också starkt sammankopplade med den positionering som arbetades fram.

Ett antal resonemang ledde fram till det slutgiltiga varumärkeslöftet – Magiska ögonblick för alla.

Löftet låg till grund för den kommunikationsplattform vi formulerade för att vägleda extern kommunikation.

Vi arbetade också fram en emotionell grund för kommunikationen där nyckelorden är Energi, Folkligt, Modern och Förtroende. Dessa märks till exempel på den nya hemsidan (framtagen av Creuna, med texter av Please Copy Me).

Rätt hierarki och ny logotyp

Den nya, tydligt formulerade varumärkeshierarkin var efterlängtad och välbehövlig. ”Ett Got Event” vägledde och därför kom vi, i samråd med ledningsgruppen, fram till att de tidigare arenalogotyperna fick stryka på foten.

Vi kom också fram till att varje arena behövs kännas som ”en i familjen”. Alltså behövdes ett gemensamt formspråk och därför rekommenderade vi textbaserade arenalogotyper.

Vår förstudie visade också varför en abstrakt symbol var att föredra. Det var även uteslutet att använda någon av arenorna som symbol för hela Got Event, eftersom det skulle skapa obalans i familjen. Dessutom skulle Got Event (återigen) riskera att hamna i skuggan av en enskild arena.

Förstudien och de strategiska resonemangen ledde fram till beslutet att ta fram en ny logotyp och grafisk profil för både Got Event och arenavarumärkena, i enlighet med den nya hierarkin. Byrån CP+B fick uppdraget att arbeta fram den nya grafiska formen.

Resultat

Redan nu ser vi tydliga resultat, mätt mot varumärkesarbetets övergripande syften:

 • Tydliggöra vad Got Event är och gör, idag och imorgon
  Got Event har fått en ny affärsidé som kommuniceras både internt och externt. Den nya logotypen synliggör Got Event på ett helt nytt sätt. Ny vision och positioneringsförklaring siktar framåt och både ledning och medarbetare har fått en kompass att använda i sin praktiska vardag för allt från kundbemötande och affärsutveckling.
 • Ny varumärkesstrategi/hierarki
  En ny hierarki är satt, och tydligast märks det på den grafiska profileringen. Men den påverkar också den interna stoltheten och bidrar till att knyta stoltheten till Got Event, inte till någon specifik arena.

 • Ökad vi-känsla och stolthet
  I samarbete med ledning och HR har vi tagit fram material som används för t.ex chefsutbildningar och medarbetarsamtal, men som också är en guide i det dagliga arbetet och ständigt påminner om grundläggande värderingar och ledord.
 • Skapa förutsättningar för att göra Got Event mer känt
  Ett långsiktigt arbete där både intern och extern kommunikation kommer att spela en stor roll framöver. Den nya logotypen kommer successivt att rullas ut de kommande åren. Arenorna i sig är en viktig kommunikationskanal för Got Event.
 • Lägga grunden för en givande marknadsföring och kommunikation
  Idag finns tydliga styrdokument för marknadsföring och kommunikation. Kommunikationsplattformen är en guide för Got Events kommunikatörer och bådar gott inför framtiden!

lena_program_koko16_150x150För mer information
Kontakta Lena Leigert
031-708 99 25

Nyheter

Ja tack, skicka mig information om Kreafons kommande utbildningar och andra nyheter.

Kontakta mig!