Strategiskt varumärkesarbete


 

Varumärket, det goda ryktet, är den yttersta konkurrensfördelen. Men hur skapar man denna attraktionskraft? Hur blir man en favorit hos kunder och medarbetare?

I vissa sammanhang kan ordet varumärke uppfattas som malplacerat av olika anledningar. Varu-märke. Många tänker på produkter, till exempel ett klädmärke, när man pratar om varumärken. Men även företag, föreningar, idéburna organisationer och offentliga verksamheter har mycket att vinna på ett mer varumärkesorienterat tänk.

Med ett gott rykte blir det helt plötsligt mycket lättare att rekrytera, få publicitet och marknadsföra. En varumärkesplattform kan också stärka gemenskapen internt – och när alla drar åt samma håll blir allt så mycket lättare.

Denna tvådagarsutbildning fokuserar på verksamhetens varumärke (företag eller annan organisation), inte produktvarumärket.

Under kursen lär du dig att initiera, leda och genomföra ett varumärkesarbete. Steg för steg lotsas du genom varumärkesplattformens olika delar och får med dig övningar och kunskap att använda i arbetet med din arbetsgrupp.

Andra kursdagen handlar om att omsätta varumärkesplattformen till kommunikation och agerande i praktiken, både internt och externt. Vad ska vi säga? Varför? Hur? Och i vilka kanaler?

Utbildningen sker i liten grupp för att ge plats åt diskussion, övningar och dina frågor.

 

Dag 1 – Plattform:

 • Vad är ett varumärke?
 • Varumärkets beståndsdelar
 • Varumärkeshierarki
 • Att leda ett varumärkesprojekt
 • Metoder för att implementera redan från start
 • En varumärkesplattforms beståndsdelar
 • Visionsformulering
 • Kärnvärden och värdegrund
 • Profil och image

 

Dag 2 – Löfte & Kommunikation:

 • Positionering
 • Varumärkeslöftet – paketera, leverera och kommunicera
 • Att omsätta plattformen till marknadskommunikation i praktiken
 • Kontaktytor (även internt)
 • Metoder för att säkerställa varumärkesbyggande kommunikation i alla kanaler (även internt)
 • Budskap och tonalitet

 

 

 

 

”Tack! Min kollega och jag är imponerade över hur enkelt ni förklarade varumärkesarbetet. Mycket användbart hos oss just nu.” Kommunikatör, Chalmers

 

”Tack för idag! Det har varit mycket intressant och givande. Super med konkreta verktyg att arbeta vidare med.” Kommunikatör, Scan

 

”Fylld av inspiration efter två dagars kurs i varumärkesarbete. Tack för det! Många tankar väcktes. Bra nivå och mycket inspirerande.” Marketing Manager, Klingel

 

 


Kursledare:

Lena Leigert har arbetat med marknadsföring och kommunikation i mer än femton år och har lång erfarenhet av varumärkesutveckling i både företag och offentliga verksamheter… Läs mer »

 

 


 

Rekommenderas för: Ansvariga för kommunikation och marknadsföring inom områden som marknad, ledning och HR.

 

Förkunskaper: Krävs inte, men de flesta som går kursen är yrkesverksamma kommunikatörer/marknadsförare eller har mångårig erfarenhet av företagsledning.

 

Efter avslutad utbildning har du kunskap för att initiera och leda varumärkesprojekt, att formulera en varumärkesplattform och omsätta plattformen till varumärkesbyggande kommunikation.

 

Tvådagarskurs, 9.30-16.00. 21-22 oktober (Göteborg), 29-30 januari 2015 (Göteborg).

 

16.500 kr inklusive lunch, fika och boken Nya Tiders Varumärken, samt en timmes enskild rådgivning (valfritt tillfälle inom en månad efter kursen). Samtliga priser exkl moms.

 

Anmäl dig via formuläret nedan. Information & villkor. För mer information kontakta Kreafon, info@kreafon.se, 031-708 99 25