Strategiskt varumärkesarbete


 

Kloka ledare vet att ett starkt varumärke, det goda ryktet, är en värdefull tillgång.

Idag gäller det både företag, föreningar, idéburna organisationer och offentliga verksamheter.

Varför ska en kund, potentiell medlem, en arbetssökande eller en sponsor välja er framför ett annat alternativ? 

Kloka ledare inser att kunskap om varumärket behövs i hela organisationen. Varumärket är ju inte längre en fråga bara för de som arbetar på marknadsavdelningen. Det kan vara högst väsentligt för ledningsgruppen, på HR-avdelningen, vid produktutveckling, när man utvecklar sin kundtjänst och så vidare.

Strategiskt varumärkesarbete är en intensivkurs för dig som arbetar på ett företag eller en organisation som vill utveckla sitt varumärke för att:

 • skapa samsyn internt (till exempel kedjor, tillväxtföretag eller sammanslagna verksamheter med bristande vi-känsla)
 • nå nya marknader och kundgrupper (till exempel företag och organisationer som möter nya konkurrenssituationer) och/eller
 • skapa attraktionskraft för önskad utveckling och tillväxt (till exempel verksamheter i behov av omfattande rekrytering)

 

 

”Tack! Min kollega och jag är imponerade över hur enkelt ni förklarade varumärkesarbetet. Mycket användbart hos oss just nu.” Kommunikatör, Chalmers

 

Hur bygger vi plattformen på rätt sätt? Vi är på rätt väg men jag har fått nya tankar!Näringslivschef

 

”Fylld av inspiration efter två dagars kurs i varumärkesarbete. Tack för det! Många tankar väcktes. Bra nivå och mycket inspirerande.” Marketing Manager, Klingel

 

Jag har fått en tankeställare om att vi har för bråttom, att vi borde backa och fundera på hur vi ska gå vidare.  Destinationsutvecklare

 

varumarke_kurs_1

 

Kursen fokuserar i första hand på verksamhetens varumärke (företag eller annan organisation), inte produktvarumärket.

Du lär dig att initiera, leda och genomföra ett varumärkesarbete. Steg för steg lotsas du genom varumärkesplattformens olika delar och får med dig övningar och kunskap att använda i arbetet med din arbetsgrupp.

Andra kursdagen handlar om att omsätta varumärkesplattformen till kommunikation och agerande i praktiken, både internt och externt. Vad ska vi säga? Varför? Hur? Och i vilka kanaler?

Utbildningen sker i liten grupp för att ge plats åt diskussion, övningar och dina frågor. Dessutom erbjuds alla kursdeltagare enskild rådgivning efter avslutad utbildning.

 

 

”Tack för idag! Det har varit mycket intressant och givande. Super med konkreta verktyg att arbeta vidare med.” Kommunikatör, Scan

 

”Jag tar med mig konkreta punkter från diskussioner vi haft. Vi har verkligen en utmaning framför oss!” Kommunkommunikatör

 

ovning

 

Kursinnehåll

 

Dag 1 – Plattform:

 • Vad är ett varumärke?
 • Varumärkets beståndsdelar
 • Varumärkeshierarki
 • Att leda ett varumärkesprojekt
 • Metoder för att implementera redan från start
 • En varumärkesplattforms beståndsdelar
 • Visionsformulering
 • Kärnvärden och värdegrund
 • Profil och image

 

Dag 2 – Löfte & Kommunikation:

 • Positionering
 • Varumärkeslöftet – paketera, leverera och kommunicera
 • Att omsätta plattformen till marknadskommunikation i praktiken
 • Kontaktytor (även internt)
 • Metoder för att säkerställa varumärkesbyggande kommunikation i alla kanaler (även internt)
 • Budskap och tonalitet

 

Kursledare

 

Lena Leigert har arbetat med marknadsföring och kommunikation i mer än femton år och har lång erfarenhet av varumärkesutveckling i både företag och offentliga verksamheter… Läs mer »

 

 

 


 

Bra att veta

 

Tvådagarskurs, 9.15-16.30.

 

 • 10-11 september 2015 (Göteborg)
 • 14-15 januari 2016 (Göteborg)

 

Rekommenderas för: Varumärkesansvariga på företag eller annan verksamhet, till exempel som kommunikatör, marknadschef, projektledare eller företagsledare.

 

Förkunskaper: Krävs inte, men de flesta som går kursen är yrkesverksamma kommunikatörer, marknadsförare eller har mångårig erfarenhet av företagsledning och verksamhetsutveckling.

 

Efter avslutad utbildning har du kunskap för att initiera och leda varumärkesprojekt, att formulera en varumärkesplattform och omsätta plattformen till varumärkesbyggande kommunikation.

 

 

Kurspris & anmälan

blomstrande

 

16.500 kr  (exkl moms). Kurspriset inkluderar:

 

 • Luncher
 • Mellanmål
 • Kursdokumentation
 • Boken Nya Tiders Varumärken
 • En timmes enskild rådgivning (valfritt tillfälle inom en månad efter kursen)
 • Kursintyg

 

Anmäl dig via formuläret nedan! Information & villkor.

För mer information kontakta Kreafon, info@kreafon.se, 031-708 99 25.

 

varumarke_kurs_2