Strategiskt varumärkesarbete


 

Företag, föreningar, idéburna organisationer och offentliga verksamheter – idag behöver alla ett starkt varumärke. Det goda ryktet har blivit en värdefull tillgång och den yttersta konkurrensfördelen.

Denna tvådagarsutbildning vänder sig till företag och organisationer som vill utveckla varumärket för att:

 • skapa samsyn internt (till exempel kedjor, tillväxtföretag eller sammanslagna verksamheter med bristande vi-känsla)
 • nå nya marknader och kundgrupper (till exempel verksamheter som möter nya konkurrenssituationer eller företag i behov av ompositionering) och/eller
 • skapa attraktionskraft för önskad utveckling och tillväxt (till exempel verksamheter i behov av omfattande rekrytering)

Kursen fokuserar i första hand på verksamhetens varumärke (företag eller annan organisation), inte produktvarumärket.

Du lär dig att initiera, leda och genomföra ett varumärkesarbete. Steg för steg lotsas du genom varumärkesplattformens olika delar och får med dig övningar och kunskap att använda i arbetet med din arbetsgrupp.

Andra kursdagen handlar om att omsätta varumärkesplattformen till kommunikation och agerande i praktiken, både internt och externt. Vad ska vi säga? Varför? Hur? Och i vilka kanaler?

Utbildningen sker i liten grupp för att ge plats åt diskussion, övningar och dina frågor. Dessutom erbjuds alla kursdeltagare enskild rådgivning efter avslutad utbildning.

 

Dag 1 – Plattform:

 • Vad är ett varumärke?
 • Varumärkets beståndsdelar
 • Varumärkeshierarki
 • Att leda ett varumärkesprojekt
 • Metoder för att implementera redan från start
 • En varumärkesplattforms beståndsdelar
 • Visionsformulering
 • Kärnvärden och värdegrund
 • Profil och image

 

Dag 2 – Löfte & Kommunikation:

 • Positionering
 • Varumärkeslöftet – paketera, leverera och kommunicera
 • Att omsätta plattformen till marknadskommunikation i praktiken
 • Kontaktytor (även internt)
 • Metoder för att säkerställa varumärkesbyggande kommunikation i alla kanaler (även internt)
 • Budskap och tonalitet

 

 

 

 

”Tack! Min kollega och jag är imponerade över hur enkelt ni förklarade varumärkesarbetet. Mycket användbart hos oss just nu.” Kommunikatör, Chalmers

 

”Tack för idag! Det har varit mycket intressant och givande. Super med konkreta verktyg att arbeta vidare med.” Kommunikatör, Scan

 

”Fylld av inspiration efter två dagars kurs i varumärkesarbete. Tack för det! Många tankar väcktes. Bra nivå och mycket inspirerande.” Marketing Manager, Klingel

 

 


Kursledare:

Lena Leigert har arbetat med marknadsföring och kommunikation i mer än femton år och har lång erfarenhet av varumärkesutveckling i både företag och offentliga verksamheter… Läs mer »

 

 


 

Rekommenderas för: Varumärkesansvariga på företag eller annan verksamhet, till exempel kommunikatörer, marknadschefer, projektledare och företagsledare.

 

Förkunskaper: Krävs inte, men de flesta som går kursen är yrkesverksamma kommunikatörer/marknadsförare eller har mångårig erfarenhet av företagsledning.

 

Efter avslutad utbildning har du kunskap för att initiera och leda varumärkesprojekt, att formulera en varumärkesplattform och omsätta plattformen till varumärkesbyggande kommunikation.

 

Tvådagarskurs. Datum är ännu inte bestämt. Gör en intresseanmälan via formuläret nedan eller kontakta Kreafon på 031-708 99 25 eller  info@kreafon.se för att boka en företagsintern kurs.

 

16.500 kr inklusive lunch, fika och boken Nya Tiders Varumärken, samt en timmes enskild rådgivning (valfritt tillfälle inom en månad efter kursen). Samtliga priser exkl moms.