Konsulttjänster


Från bra till bäst! Kreafon hjälper företag och organisationer att utveckla sitt varumärke, kommunicera bättre och bli positivt omtalade.

 

Varumärke


Var befinner ni er idag?

 • Nystartat bolag utan namn, logotyp och grafisk profil?
 • Etablerade verksamhet men relativt okända hos potentiella kunder?
 • Stor verksamhet, spretig med flera olika affärsområden?
 • Svagt varumärke och kulturkrockar internt på grund av fusion?
 • Dåligt förankrad varumärkesplattform?
 • Brottas med oförtjänt dåligt rykte?

Oavsett hur ert nuläge ser ut är vi redo att rycka in där det behövs.

Hos Kreafon är varumärkesutveckling synonymt med affärs- och verksamhetsutveckling. Alltid med siktet inställt på att göra verksamheten omtyckt av både medarbetare och kunder – och potentiella sådana.

Ofta arbetar vi tillsammans med ledningsgruppen hos vår uppdragsgivare. Vi leder workshops, vägleder och tar fram konsekvensanalyser. Vi håller utbildningar och formulerar strategidokument. Kort sagt, vi är en partner som kompletterar där de egna resurserna inte räcker till, och vi arbetar alltid i nära samarbete med dig som uppdragsgivare.

I vårt arbete använder vi Kreafons modell Trädet™ med tillhörande verktyg. Det är aldrig enkelt att arbeta med saker som visioner, värderingsfrågor och framtidsplaner, men verktygen gör det lättare, mer konkret och direkt kopplat till verksamheten.

 

“Tack för konkreta punkter, stringens och klarsynthet!” Marknadschef, eventbolag

PR & Kommunikation


Funderar du över hur ni kan få mer och bättre publicitet? Vill du få ut mer av er närvaro i sociala medier? Står ni inför en lansering?

Vår specialitet är strategiarbete, det vill säga tankarna bakom till exempel en kampanj eller kommunikation i sociala medier. Vi levererar workshops, strategidokument och är ett stöd i ditt löpande arbete.

Resultatet av vårt arbete är bästa tänkbara underlag för en kreativ byrå (inhouse eller extern reklambyrå/kommunikationsbyrå).

När så önskas arbetar vi med operativt arbete, till exempel formgivning av en grafisk profil som fortsättning på ett strategiskt varumärkesarbete. Eller PR-insatser som följd av en kommunikationsstrategi.

Exempel på vad vi gör:

 • Utvärdering av befintliga kanaler och nuvarande kommunikation
 • Implementering av varumärke
 • Budskapsplattform (garanterar varumärkesbyggande kommunikation – utgångspunkt för t.ex kreativt koncept, kampanjer och sociala medier)
 • Kommunikationsstrategier vid lansering, ompositionering, fusion et cetera
 • Kommunikationsstrategi för sociala medier
 • Grafisk profil/visuell identitet
 • Operativt PR-arbete i traditionella och sociala medier
 • Föreläsningar & utbildningar »

 

“Tack för att ni bidragit till att göra detta möjligt! Det har varit ett roligt samarbete och jag hoppas att fler kommuner vågar kliva på tåget nu.” Projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting

 

 

Case


Sedan 2001 har vi arbetat med företag och verksamheter inom områden som idrott & hälsa, folkbildning, medicinteknik, it, besöksnäring, företagande & entreprenörskap, energi, detaljhandel med flera. Vi åtar oss inte uppdrag som är relaterade till alkohol, tobak och vapen. Vi tackar också nej till uppdrag åt politiska partier, och vi arbetar inte med lobbying.

Kreafon finns i Göteborg och våra uppdragsgivare finns runt om i hela landet. I följande case nämner vi inga namn, med hänsyn till våra uppdragsgivare.Vill du ha en mer utförlig presentation av Kreafons tidigare uppdrag så kontakta Lena Leigert på 031-708 99 25.

 

Förbättrat rykte på nätet
Ett företag kämpade med ett oförtjänt dåligt rykte på nätet och i sociala medier. Vår förstudie bekräftade det kritiska läget. Vi upptäckte ett stort glapp mellan omgivningens uppfattning och företagets egen, och identifierade orsakerna. Vi samlade rekommenderade åtgärder i en handlingsplan. Efter avstämning med ledningsgruppen arbetade både företaget och Kreafon med de operativa insatserna, både kommunikativa och verksamhetsmässiga. Löpande mätningar visade sitt tydliga resultat – redan inom ett par månader hade ryktet börjat vända.

 

Konsekvensanalys inför framtiden
Utveckling av en digital produkt hade påbörjats, i syfte att stärka företagets varumärke och kundtillströmning. Men internt rådde stor splittring. Var produkten verkligen rätt väg att gå? Utifrån ett flertal scenarier genomförde vi risk- och konsekvensanalyser. Vi såg över konkurrenssituationen och en workshop med ledningsgruppen resulterade i ett antal rekommendationer från vår sida – tänkbara möjligheter för varumärke, produkt och internkommunikation. Vårt arbete låg sedan till grund för styrelsens beslut.

 

Bättre medborgardialog i sociala medier
Som offentlig verksamhet är det inte alltid lätt att skapa engagemang hos omgivningen. Samtidigt kan en dialog med omgivningen vara både givande och ibland nödvändig. Vår förstudie visade en nästintill obefintlig dialog med dragning åt det negativa. Vi tog fram en stegvis handlingsplan för att öka egen och andras aktivitet, och dämpa eventuella negativa tendenser. Alla administratörer fick utbildning i kundservice och bemötande i sociala medier. Sakta men säkert ökade dialogen med omgivningen, och administratörerna var inte längre oroliga för hur de skulle bemöta gnälliga inslag.

 

Gemensam färdriktning och starkare varumärke
Trots framgångsrikt arbete hade ledning och medarbetare tappat hoppet inför framtiden. Tillsammans arbetade vi med visioner, identitet, produktpaketering och vikten av varumärkesbyggande intern och extern kommunikation. Arbetet samlades i en varumärkeshandbok och den grafiska profilen utvecklades för att förtydliga identitet och nytta. Tack vare en gemensam färdriktning stärktes självförtroendet – Varje medarbetare blev en stolt varumärkesambassadör i sitt dagliga arbete, vilket i sin tur ledde till nya och fler uppdrag.

 

Ökad attraktionskraft och bättre rekryteringar
Det hade blivit allt svårare att rekrytera medarbetare med lämplig profil. I en förstudie identifierade vi problemområden och arbetade sedan fram en kommunikationsstrategi för employer branding. Utifrån befintlig varumärkesplattform rekommenderade vi insatser för att stärka attraktionskraften som arbetsgivare och arbetsplats. Strategin omfattade både intern och extern kommunikation, och låg till grund för både verksamhetsmässiga och kommunikativa förändringar. Strategin styrde kommande rekryteringskampanjer åt rätt håll – ökad attraktionskraft med hjälp av en annan framtoning.

Framgångsrik expansion
Att expandera som franchisekedja är en utmaning. Vi inledde arbetet med att ta fram en varumärkesplattform för att stärka varumärket internt och externt. Utifrån plattformen formulerade vi strategier för rekrytering, kommunikation med fastighetsförvaltare och marknadsföring gentemot slutkonsument. Vi tog fram en ny visuell identitet för butiker och allt reklammaterial. Resultatet lät inte vänta på sig – under några års tid mer än tredubblade man antalet enheter i Sverige med stor framgång.