Våra goda råd är två. Ett: Förse dig med en stabil grund att stå på. Två: Kommunicera och agera!

 

Varumärke


Var är ni idag och vad vill ni vara imorgon?

För oss ligger varumärkesutveckling väldigt nära affärs- och organisationsutveckling. Tillsammans med er formulerar vi en varumärkesplattform som blir en stabil grund för både kommunikation och annat agerande.

Vår metod baseras på ett antal workshops där vi arbetar oss igenom varumärkesplattformens olika delar.

I arbetet använder vi oss av Kreafons modell TrädetTM som visualiserar plattformens olika beståndsdelar.

Kopplat till TrädetTM  finns ett antal verktyg (se nedan) med övningar som vi använder i våra workshops. Med verktygen till hjälp kan du dessutom hålla vissa workshops på egen hand, om så önskas.

 

”Tack för konkreta punkter, stringens och klarsynthet!” Marknadschef, eventbolag

 

Visionsverktyget

 • Nulägesanalys
 • Affärs-/verksamhetsidé
 • Affärsmål
 • Visionsformulering

 

Värdegrundsverktyget

 • Identitet (vad man är)
 • Värdegrund  (grundläggande värderingar)
 • Kärnvärden  (ledord)

 

Löftesverktyget

 • Varumärkeslöftet
 • Agerande

 

Positioneringsverktyget

 • Profil (vad man vill vara)
 • Image (hur andra ser på er)
 • Positionering (i jämförelse med konkurrenter)

 

PR & Kommunikation


Låt världen få veta!

Se till att få rätt publicitet, kommunicera i sociala medier, gör en uppmärksammad kampanj…

Tillsammans med er formulerar vi strategier och handlingsplaner som får det att hända! Självklart bistår vi även med operativt PR-arbete.

Hur behöver ni kommunicera för att nå dit ni vill? Det får vi reda på i våra workshops. Vår verktygslåda med övningar (se nedan) kommer ofta väl till pass.

Vi vill att att våra uppdragsgivare får den publicitet de förtjänar.

 

”Tack för att ni bidragit till att göra detta möjligt! Det har varit ett roligt samarbete och jag hoppas att fler kommuner vågar kliva på tåget nu.” Projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting

 

Implementeringsverktyget

 • Implementera varumärket (eller ett budskap) internt
 • Definition av interna målgrupper
 • Budskapsplattform
 • Kanalval

 

Uttrycksverktyget

 • Extern kommunikationsstrategi
 • Definition av tänkta målgrupper
 • Budskapsplattform
 • Kanalval

Sociala medier-verktyget

 • Strategi för sociala medier (tänkta målgrupper, budskap och kanaler)
 • Struktur för att samordna kanaler
 • Rutiner för operativt arbete

 

Dialogverktyget

 • Att förhålla sig till omgivningens kommunikation (i sociala medier)
 • Att hantera egen inofficiell kommunikation
 • Tonalitet och dialoger i sociala medier

 

Kontakta oss för mer information, tel. 031-708 99 25.