• Content marketing i offentlig sektor

Visst kan även offentliga verksamheter dra nytta av fördelarna med content marketing*! Lär dig formulera er innehållsstrategi och undvika tidstjuvar med hjälp av användbara metoder och tidsbesparande arbetssätt. Vi håller öppna kurser i Göteborg och Stockholm. Kontakta oss för mer information och datum. Kursen kan också bokas som företagsintern utbildning (1-2 dagar beroende på behov).

Göteborg
Stockholm

På begäran &
företags-
kurs

Konsten att kommunicera med allmänheten i digitala kanaler

Att kommunicera med ”allmänheten” har alltid varit en stor utmaning för offentliga verksamheter. För hur får man ”alla” intresserade? Och vad krävs för att göra ”tråkig information” till något som folk vill läsa?

På denna kurs lär du dig att använda era digitala kanaler på bästa tänkbara sätt, genom att utveckla ert innehåll. Vi fokuserar på sociala medier, men metoderna kan tillämpas även på andra digitala kanaler.

Kursen vänder sig till dig som har erfarenhet av att arbeta med sociala medier i offentlig sektor, till exempel på en myndighet eller i en kommunal verksamhet. Du har redan koll på kanalerna och vet varför ni använder sociala medier – men vill ha verktyg och nya kunskaper för att komma vidare med strategin bakom innehållet.

*Även om begreppet content marketing i vissa fall kan uppfattas som malplacerat inom offentlig sektor har vi ändå valt att använda detta begrepp. Kursen handlar alltså om att lära sig det strategiska tänket bakom extern kommunikation baserat på ett redaktionellt innehåll som uppfattas som användbart och intressant av läsare, tittare och lyssnare.

foretagsintern_knapp_100x100


Denna kurs kan bokas som företagsintern utbildning på plats hos er.
Kontakta info@kreafon.se eller 031-708 99 25.

Större publik, aktiv dialog och ett ökat förtroende

Under utbildningen lär du dig att definiera, strukturera och planera det optimala innehållet med hänsyn till det du vill uppnå – ökad spridning av nyheter, mer aktiv dialog, starkare varumärke och så vidare.

Vi visar goda exempel från verksamheter i offentlig sektor, och du har möjlighet att ställa just dina frågor.

Föreläsning varvas med diskussioner och praktiska övningar utifrån din och din verksamhets situation.

Vi går igenom vanliga utmaningar som till exempel:

 • Hur ökar vi spridningen av våra budskap?
 • Hur undviker jag att innehållet blir alltför myndighetsmässigt och tråkar ut publiken?
 • Hur bringar jag ordning, både i det som ska publiceras och i mitt praktiska arbete?
 • Hur får jag andra i organisationen att bidra med innehåll?
 • Hur ska jag hinna publicera allt det som mina kollegor vill få ut?

Praktiska verktyg hjälper dig framåt

Kursinnehållet har inspirerats av rapporterna Digitalt, Socialt, Kommunalt 2016, Attraktiv kommun och framför allt boken lnnehållsstrategi för Sociala Medier som inkluderas i kurspriset.

Under kursen fördjupar vi oss i bokens modeller och metoder. Steg för steg går vi igenom TemamodellenTM och du får lära dig att skapa effektiva innehållsmatriser och smarta publiceringsscheman.

Kort sagt, du lär dig allt du behöver veta för att kunna skapa din egen innehållsstrategi för sociala medier och andra digitala kanaler.

Under kursen lär du dig metoder och verktyg för att:

 • Skapa innehåll som gör nytta
 • Säkerställa varumärkesbyggande kommunikation
 • Hantera och strukturera stora mängder innehåll av varierad karaktär
 • Arbeta strukturerat med planering och praktiskt arbete
 • Skapa effektiva arbetsteam och tidsbesparande rutiner

Kursinnehåll

Dag 1:
Förutsättningarna för ett bra innehåll

 • Content Marketing – en introduktion
 •  Utmaningar och möjligheter med innehållsmarknadsföring
 •  Nuläge, syften och mål
 •  Publiken och tänkta målgrupper
 •  Berättelsen & dialogen
 •  Tonalitet

Dag 2:
Så skapar du din innehållsstrategi

 • TemamodellenTM – innehåll som gör nytta
 • Basinnehåll och kampanjinnehåll
 • Att skapa effektiva innehållsmatriser
 • Publiceringsscheman – effektivt arbete i praktiken
 • Operativt arbete & rollfördelning

Kursinformation

symbol_kursdatum

9.00-16.00

symbol_rekommenderas

Rekommenderas för personer som arbetar med sociala medier och digital kommunikation på kommunal förvaltning eller bolag.

symbol_forkunskap

Förkunskaper: Kursen Social Media Manager eller motsvarande, samt vana av att arbeta professionellt med sociala medier.

symbol_kurspris

Kurspris:
a) Dag 1-2: 17.650 kr exkl moms
b) Dag 1: 9.650 kr exkl moms

Medföljande kollega (i mån av plats): 9.650 kr exkl moms.

Kurspriset inkluderar måltider, dokumentation, bok, kursintyg samt 1 tim enskild rådgivning (valfritt tillfälle inom en månad efter kursen).

symbol_diplom

Efter avslutad utbildning har du kunskap och verktyg för att formulera en innehållsstrategi för sociala medier.

symbol_info

Kontakta oss via kontaktformuläret
eller ring 031-708 99 26

Boka kurs »

Information & villkor »

Hitta hit »

Bra att veta

Vi har tid för dina frågor.
Våra grupper är små. Därför har vi tid för frågor, diskussion och reflektion.

Användbart – direkt.
Vårt mål är att förenkla din vardag. Redan första dagen efter kursen.

Bara för er.
Skräddarsytt för dig och dina kolleger? Självklart! Kontakta oss på tel. 031-708 99 25 eller info@kreafon.se.

Kursansvarig
Lena Leigert
tel. 031-708 99 25

 Content marketing i offentlig sektor – Intresseanmälan

 • Jag är intresserad av kursplats (grupputbildning) i:

Nyheter

Ja tack, skicka mig information om Kreafons kommande utbildningar och andra nyheter.