• Den kommunikativa organisationen
  i en digital värld

Digitala kanaler och en snabbföränderlig värld ställer allt högre krav på företags och organisationers kommunikationsförmåga, menar forskarna. Men hur når man egentligen dit? Och vem ska göra jobbet?

Göteborg

3-4

oktober 2019
17.800 kr 
Stockholm

18-19

november 2019
17.800 kr 

Ökad kommunikationsförmåga – starkare varumärke

Denna kurs tar avstamp i resultaten från forskningsprojektet Den kommunikativa organisationen (Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet).

Kursen vänder sig i första hand till dig som jobbar som kommunikationschef, kommunikationsstrateg eller kommunikatör, på ett större företag eller i en offentlig verksamhet.

Hur kan du i din yrkesroll bidra till att skapa förutsättningar för en kommunikativ organisation?

Här får du konkreta råd som hjälper dig att stötta och utveckla ledare och medarbetare i deras kommunikativa uppdrag.

Kuforetagsintern_knapp_100x100rsen kan också bokas som en företagsintern chefsutbildning. Då ligger tyngdpunkten på kommunikativt ledarskap och att, som ledare, skapa förutsättningar för en kommunikativ organisation i en digital värld.

Kontakta Kreafon på info@kreafon.se eller 031-708 99 25 för mer information och bokning.

Att skapa ett aktivt lyssnande och delaktighet

Sociala medier är anpassade för dialog, men används oftast för att nå ut och synas. Forskning visar att de möjligheter som finns till relationsskapande och dialog inte utnyttjas.

Det finns en stor utvecklingspotential i att uppmuntra chefer och medarbetare att använda sociala medier i sin yrkesroll – och kursen visar både möjligheter och utmaningar.

Under kursen tittar vi närmare på olika sätt att skapa delaktighet, och du får konkreta råd om hur du kan motivera och uppmuntra chefer och medarbetare att bli mer aktiva i sociala medier. Allt för att tillsammans utveckla företagets/organisationens totala kommunikationsförmåga.

Forskningen identifierar lyssnandet som ett av de viktigaste utvecklingsområdena i dagens organisationer.

Det räcker inte att kommunikationsavdelningen ”lyssnar av” med hjälp av verktyg för omvärldsbevakning. En kommunikativ organisation har många lyssnande öron, alla kan bidra och det går att göra på ett strukturerat vis.

Kursen ger exempel på hur det kan gå till i praktiken, och visar på möjligheter att väcka intresse och skapa förståelse hos chefer och medarbetare. Under kursen får du också ta del av förslag på verktyg och metoder på individnivå.

Ur innehållet

 • Medielandskap, digitalisering och nya sätt att kommunicera
 • Vad är en kommunikativ organisation?
 • Kommunikation, kultur & värdeskapande
 • Ledning, ledarskap & ledningskommunikation
 • Att coacha chefer och medarbetare i nya sätt att kommunicera

 • Sociala medier för chefer – möjligheter & kompetensutveckling
 • Medarbetarskap och kommunikativ kompetens
 • Att göra medarbetare delaktiga och engagerade i sociala medier
 • En aktivt lyssnande organisation – utvecklingsmöjligheter
 • Att lyssna i digitala kanaler, som organisation och på individnivå

Kursinformation

symbol_kursdatum

Kl 9.00-16.00

3-4 oktober 2019, Göteborg
18-19 november 2019, Stockholm

symbol_rekommenderas

Rekommenderas för kommunikationschefer, kommunikationsstrateger och kommunikatörer.

Kan också bokas som företagsintern chefsutbildning med tyngdpunkt på kommunikativt ledarskap i en digital värld. Kontakta Kreafon på info@kreafon.se eller 031-708 99 25 för mer information och bokning.

symbol_forkunskap

Förkunskaper:
Du har förmodligen några års yrkeslivserfarenhet.

symbol_kurspris

Kurspris:
17.800 kr exkl moms
(medföljande kollega i mån av plats: 10.800 kr exkl moms)
Kurspriset inkluderar fika, lunch och dokumentation.

symbol_diplom

Efter denna kurs kan du skapa förutsättningar för en kommunikativ organisation och coacha chefer och medarbetare i nya sätt att kommunicera i digitala kanaler.

symbol_info

Kontakta oss via kontaktformuläret
eller ring 031-708 99 26

Boka kurs »

Information & villkor »

Hitta hit »

Bra att veta

Vi har tid för dina frågor.
Våra grupper är små. Därför har vi tid för frågor, diskussion och reflektion.

Användbart – direkt.
Vårt mål är att förenkla din vardag. Redan första dagen efter kursen.

Bara för er.
Skräddarsytt för dig och dina kolleger? Självklart! Kontakta oss på tel. 031-708 99 25 eller info@kreafon.se.

lenaleigert2019_400_2

Kursansvarig
Lena Leigert
tel. 031-708 99 25

Den kommunikativa organisationen i en digital värld – Kursanmälan

 • Jag har läst Allmänna villkor och vill boka plats på Den kommunikativa organisationen i en digital värld

Nyheter

Ja tack, skicka mig information om Kreafons kommande utbildningar och andra nyheter.