• Kundservice i digitala kanaler

  - Så bemöter du gnällspikar, troll och alla underbara kunder

Att möta en kund i digitala kanaler är en konst! Risken för missförstånd är stor i mail, chattar och sociala medier där röstläge och kroppsspråk saknas. Och vad svarar man egentligen på beska kommentarer och kräkande smileys? Denna kurs vänder sig till alla som arbetar professionellt med digital kundkontakt och vill bli tryggare i sitt bemötande.

FÖRETAGS-
UTBILDNING

God service och professionellt bemötande i alla lägen

Den som kan ta hand om sina kunder är en vinnare! Denna gamla sanning gäller även för digitala kanaler och är en framgångsfaktor för både företag och myndigheter.

Företag kan vinna mer lojala och fler kunder. Offentliga verksamheter stärker sitt förtroende. Kort sagt – förmågan att ta hand om kunden, inte minst i digitala kanaler, blir allt viktigare för alla typer av verksamheter.

Denna kurs handlar om kundmötet i digitala kanaler, det vill säga hur sociala medier och andra digitala kanaler kan användas för kundtjänst, support och service.

Vad är det viktigaste att tänka på vad gäller nöjda kunder? Vilka fallgropar ska man se upp för när det handlar om missnöjda kunder? Och hur hanterar man egentligen gnällspikar och troll på bästa vis?

Vi resonerar kring goda och mindre lyckade exempel, och du får träna på att formulera egna svar. Kursen ger dig konkreta metoder och checklistor att använda i ditt dagliga arbete. Allt för att göra dig trygg inför alla typer av textbaserade kundmöten i digitala kanaler.

Kursinnehållet kan tillämpas på alla slags sociala medier och andra digitala kanaler där du har kontakt med kunder, t.ex chattar och diskussionsforum.

Ur kursinnehållet

 • Kundmöten i digitala kanaler – utmaningar och möjligheter
 • Tonalitet och tilltal – att uttrycka sig i skriven text
 • När ska man svara – och vad?

 • BUGA-metoden för missnöjda kunder
 • BUS för gnällspikar och troll
 • Goda exempel och fallgropar att undvika

Föreläsning varvas med goda exempel, diskussioner och övningar.

Kursinformation

symbol_kursdatum

ca kl 9.00-16.00

symbol_rekommenderas

Rekommenderas för alla som arbetar med kundkontakt i digitala kanaler.

symbol_forkunskap

Förkunskaper: Behövs inte.

symbol_kurspris

Kurspris:
Kontakta oss för offert
(formulär nedan)

symbol_diplom

Efter avslutad utbildning har du kunskap och verktyg för ett tryggt och proffsigt kundbemötande i alla lägen.

symbol_info

Kontakta oss via kontaktformuläret
eller ring 031-708 99 25

Kundservice – förfrågan företagsutbildning

 
 • Nyheter

  Ja tack, skicka mig information om Kreafons kommande utbildningar och andra nyheter.